Brochure_Sparkle_&_Shine_VJ23_bladerversie

Een s i eraad met j ouw geboor tes teen kan een moo i e man i er z i j n om j eze l f te her i nneren aan j e e i gen kracht en schoonhe id. Je kan ook de geboor tes teen dragen van een di erbare , een moo i e man i er om hun l i e fde en aanwez i ghe id di cht bi j j e har t te houden . J A N U A R I granaat J U L I robijn F E B R U A R I amethist A U G U S T U S peridoot M A A R T aquamarijn S E P T E M B E R saffier M E I smaragd N O V E M B E R citrien J U N I lichte amethist D E C E M B E R blauw topaas A P R I L zirkonia O K T O B E R roze tourmalijn WHAT ’ S YOUR COLOUR? Birthstones 1 . R165 Ju l i rob i j n € 389 2 . R204 Ok tober roze tourma l i j n € 1 19 3 . R193 Novemberc i t r i en € 89 4 . R224 Me i smaragd € 239 5 . R1 79 September saf f i er € 239 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 10 —

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0